NOWE, NISKIE opłaty w sztafetach

  1. Opłata startowa za udział w Sztafety Maratońskiej wynosi

do 16.10.2018 r. __________160,00 zł SZTAFETA

W Biurze Zawodów:             200,00 zł za sztafetę.

  1. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:

„STARTER” Pomiar Czasu
BANK ZACHODNI WBK
Nr konta: 11 1090 2183 0000 0001 3561 6580
Tytuł wpłaty: SZTAFETA – imię, nazwisko kapitana i nazwa sztafety.